Satış Sözleşmesi


SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi

ITHALGETIR.COM ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.


Madde - 1 

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak "TR - 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması" Hakkındaki Kanunun; Mesafeli satış Sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 


Madde - 2 

SATICI BİLGİLERİ

İTHALGETİR.COM 

Adres :No. 13, Longwang Road, Hangji Industrial Park, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, China (Mainland) Zip:225111


Madde - 3 

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: E-ticaret mağazası İthalgetir.com'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır).


Madde - 4 

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ: 

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.


Madde - 5 

GENEL HÜKÜMLER 

5.1 - ALICI, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2 - Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcın'ın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 

5.3 - Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

5.6 - Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 7 iş günü içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı'ya aittir. 

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslimat süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 iş günü içinde Alıcı'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Alıcı'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.8 - ALICI'nın teslimat yapılmasını  istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI' ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak en geç 7 gün içinde gönderilmelidir, nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. 

5.9 - İş bu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirilkdikten sonra) İthalgetir.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. 


Madde - 6 

CAYMA (ÜRÜN İADE) HAKKI: 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (30) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit  v.b.) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamıs ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Daha detaylı bilgi için.


Madde - 7 

YETKİLİ MAHKEME: 

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere İthalgetir.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde İthalgetir.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.


Saygılarımızla İthalgetir.com